AD

Câu hỏi về chống thấm trong đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

AD

Câu hỏi về chống thấm trong đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Top những câu hỏi về kỹ thuật chống thấm thường xuất hiện trong các bộ đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có đáp án

Câu hỏi về chống thấm đập thường gặp

Câu hỏi 1

Vị trí hợp lý của tường răng chống thấm cho nền đập đất đồng chất được xác định như thế nào?

 • A. Tại tim đập
 • B. Cách chân đập thượng lưu từ 1/2 đến 1/3 bề rộng đáy đập
 • C. Cách chân đập thượng lưu từ 1/3 đến 1/4 bề rộng đáy đập
 • D. Sát chân đập thượng lưu

Đáp án đúng: B

Vị trí hợp lý của tường răng chống thấm cho nền đập đất đồng chất được xác định cách chân đập thượng lưu từ 1/2 đến 1/3 bề rộng đáy đập

Câu hỏi 2

AD

Khi thiết kế đập bê tông trên nền không phải đá có sử dụng cừ chống thấm phía dưới sân trước đập thì chiều sâu đóng cừ được chọn như thế nào?.

 • A. Chiều sâu đóng cừ không nhỏ hơn 3m
 • B. Chiều sâu đóng cừ không nhỏ hơn 2,5m; chiều sâu phần cừ đóng vào đất không thấm không nhỏ hơn 1m
 • C. Chiều sâu phần cừ đóng vào đất không thấm không nhỏ hơn 0,5m
 • D. Cả a và c

Đáp án đúng: B

Khi thiết kế đập bê tông trên nền không phải đá có sử dụng cừ chống thấm phía dưới sân trước đập thì chiều sâu đóng cừ không nhỏ hơn 2,5m; chiều sâu phần cừ đóng vào đất không thấm không nhỏ hơn 1m

Câu hỏi 3

Khi thiết kế đập bê tông trên nền đá, khoảng cách từ mặt hạ lưu của màn chống thấm đến vị trí của lỗ khoan thoát nước không được nhỏ hơn 2 lần khoảng cách giữa các lỗ khoan của màn chống thấm và điều kiện nào sau đây?

 • A. Không nhỏ hơn 2m
 • B. Không nhỏ hơn 3m
 • C. Không nhỏ hơn 4m
 • D. Không nhỏ hơn 5m

Đáp án đúng: C

Khi thiết kế đập bê tông trên nền đá, khoảng cách từ mặt hạ lưu của màn chống thấm đến vị trí của lỗ khoan thoát nước không được nhỏ hơn 2 lần khoảng cách giữa các lỗ khoan của màn chống thấm và không nhỏ hơn 4m

Câu hỏi 4

Sân phủ thượng lưu để chống thấm cho nền bồi tích của đập đất nên áp dụng khi nào?

 • A. Nền bồi tích dày
 • B. Có sẵn đất chống thấm thích hợp ở gần vị trí đập
 • C. Cả a và b, áp dụng với đập vừa và thấp
 • D. Cả a và b

Đáp án đúng: C

Sân phủ thượng lưu để chống thấm cho nền bồi tích của đập đất nên áp dụng khi nền bồi tích dày và có sẵn đất chống thấm thích hợp ở gần vị trí đập.

Câu hỏi 5

Vị trí hợp lý của tường răng chống thấm cho nền đập đất đồng chất được xác định như thế nào?

 • A. Tại tim đập
 • B. Cách chân đập thượng lưu từ 1/2 đến 1/3 bề rộng đáy đập
 • C. Cách chân đập thượng lưu từ 1/3 đến 1/4 bề rộng đáy đập
 • D. Sát chân đập thượng lưu

Đáp án đúng: B

Vị trí hợp lý của tường răng chống thấm cho nền đập đất đồng chất được xác định cách chân đập thượng lưu từ 1/2 đến 1/3 bề rộng đáy đập.

–//–

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi về kỹ thuật chống thấm thường xuất hiện trong các bộ đề sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng được chúng tôi tổng hợp

Mong rằng nội dung này đã đáp ứng được mong muốn của bạn!

AD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

AD
×